Hân hạnh chào đón bạn đến với trang blog này! Chúng ta hãy cùng nhau đóng góp, thảo luận về những vấn đề học tập và công việc, đặc biệt là việc học và công việc online nhé.

Mục đích cốt lõi

Như đã đề cập, mục đích của trang blog này chính là việc thảo luận, đóng góp về mọi mặt của việc học và vấn đề về công việc mà việc học đem lại. Là sự chia sẻ kinh nghiệm, động viện và nâng đỡ cho các bạn trước những quyết định sắp tới về việc học cũng như trong công việc sau này.

Chúng ta là một cộng đồng được các phần tử cá nhân thêu dệt nên, do vậy sự phát triển chỉ có thể đến từ một cộng đồng chứ không thể từ cá nhân. Chính vì thế sự chia sẻ , cùng nhau thảo luận và đóng góp về một vấn đề là rất quan trọng.

Và theo một cách riêng, trong trang blog này, chúng ta sẽ tập trung đề cập đến vấn đề học tập và công việc, đặc biệt là việc học tập và công việc online.

Các cơ hôi

Ngoài ra, trang blog này còn cung cấp cho bạn các thông tin về những khoá học và những công việc có liên quan, đặc biêt là các khoá học và công việc online uy tín, giúp bạn có thể cân nhắc một cách đúng đắn hơn trong việc học và công việc của bản thân mình.

Chúc các bạn thành công!