Sẵn sàng để sử dụng kiến thức

Việc bạn tham gia một khoá học nhằm phát triển bản thân, hiểu rõ về sự phát triển chung và mục đích là để phục vụ mọi người qua một công việc cụ thể.

Mục đích của công việc

Giống như mọi dòng sông đều phải đổ ra biển và hoà cùng với đại dương. Kiến thức của bạn cũng như thế. Và công việc của bạn cũng được ví như cửa biển, nơi bạn có thể hoà kiến thức của mình vào với kiến thức của nhân loại. Vì mục đích của kiến thức đó là để phục vụ xã hội, phục vụ cho sự phát triển chung. Và gần hơn là để mang lại giá trị bản thân và tạo ra thu nhập cho chính bạn dựa vào việc bạn phục vụ người khác bằng kiến thức và khả năng của mình.

Điều cần thiết để kiếm một công việc

Như đã nói, việc bạn kiếm việc tạo thu nhập cho bản thân là dựa vào sự phục vụ của bạn với người khác. Kiến thức chính là công cụ đó. Bạn nên chuẩn bị sẵn những kiến thức phù hợp và sâu sắc nhất có thể để đáp ứng với công việc mà bạn muốn tham gia. Ngoài ra bạn cũng nên dành riêng cho mình những kết quả đạt được trong quá trình học hoặc những dự án nhỏ mà có thể sẽ được đưa vào thực tế hòng có thể chứng minh bạn đã sẵn sàng để đáp ứng công việc trong tương lai.

Cũng chính vì thế, thái độ học tập từ ban đầu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc sau này của bạn. Vì nó sẽ quyết định những kiến thức cần thiết và phù hợp với bạn để bạn có để đáp ứng công việc trong tương lai. Hãy bắt đầu và bắt đầu một cách hoàn hảo nhé!