Những lưu ý khi bước vào chương trình đào tạo

Đã có khá nhiều trường hợp khi bước vào chương trình đào tạo bị bỡ ngỡ, thiếu tự tin hoặc đánh mất tinh thần học tập. Sau đây là những lưu ý để bạn có thể bắt đầu tham gia một khoá học tốt hơn.

Mục tiêu cá nhân

Bạn cần xác định rõ mục tiêu cá nhân khi tham gia khoá học.

    • Mong muốn của bản thân khi bạn tìm hiểu và tiến hành tham gia khoá học đó nhằm mục đích gì?
    • Những kiến thức quan trọng nào mà bạn muốn nắm vững?
    • Những kiến thức nào sẽ cần thiết và phù hợp với bạn trong công việc hiện tại hoặc tương lai?

Bạn nên lưu ý những điều này vì trong khoảng thời gian tham gia ắt hẳn bạn sẽ bị sao nhãng hoặc bỡ ngỡ bởi những kiến thức mới. Ngoài ra, bạn nên viết rõ những mục tiêu cá nhân ngoài những mục tiêu ví dụ trên vào tờ giấy nhỏ để nhắc nhở bản thân duy trì thái độ học tập tốt nhất.

Thời gian đào tạo

Bạn cũng nên lưu ý về khoảng thời gian đào tạo của khoá học để có thể phân bổ một cách hợp lý thời gian cá nhân theo từng mức độ và tiến độ mà khoá học đó yêu cầu. Ngoài ra lưu ý thời gian đào tạo khiến bạn tập trung thu thập kiến thức trong một khoảng thời gian đã xác định, khiến bạn biết được mình đang ở đâu trong quá trình đào tạo hòng có thể giúp bạn xem xét lại phần kiến thức đã học được có đủ hoặc thiếu không và có để bạn có thể dễ dàng lên những kế hoạch cá nhân tốt hơn để đạt được kiến thức trong suốt quá trình đào tạo.